Thursday, September 3, 2020

Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah Ayat 1-7


asbabun nuzul surat al fatihah, asbabun nuzul surat al fatihah ayat 4, asbabun nuzul surat al fatihah singkat, makalah asbabun nuzul surat al fatihah, asbabun nuzul surat al fatihah brainly, asbabun nuzul surat al fatihah pdf, asbabun nuzul surat al fatihah ayat 4, makalah asbabun nuzul surat al fatihah, sejarah turunnya surat al fatihah, kandungan surat al fatihah, surat al fatihah diturunkan melalui perantara malaikat
Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah Ayat 1-7

Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah Ayat 1-7 - Tidak ada riwayat atau pendapat ulama yang menyebutkan tentang sebab turun surah al-Faatihah. Imam as-Suyuthi sendiri tidak menyinggung sama sekali tentang surah al-Faatihah di dalam buku ini. Namun agar seluruh surah Al-Qur'an masuk dalam pembahasan, (penerjemah) melihat perlu untuk membubuhkan sedikit tentang surah al-Faatihah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 1)


اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ 
"Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 2)


الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ 
"Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 3)


مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۗ 
"Pemilik hari pembalasan."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 4)


اِيَّا كَ نَعْبُدُ وَاِ يَّا كَ نَسْتَعِيْنُ ۗ 
"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 5)


اِهْدِنَا الصِّرَا طَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ 
"Tunjukilah kami jalan yang lurus,"
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 6)


صِرَا طَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآ لِّيْنَ
"(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 7)

Nama lain dari Surat Al-Fatihah

Diantara nama lain dari surat Al Fatihah adalah sebagai berikut.

1. Ummul Kitaab. 

Penamaan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi (dan dia menshahihkannya) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, 

الحمد لله ام القرأن وام الكتاب والسبع المثانى

"Alhamdulillah adalah ummul Qur'an, Ummul Kitab dan as-Sabu'ul Matsaani."

2. Ash-Shalat. 

Penamaan ini berdasarkan firman Allah ta'ala dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Yang di antara isinya adalah, 

قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل

"Allah ta'ala berfirman, 'Aku membagi shalat menjadi dua, untuk-Ku dan untuk hamba-Ku dan Aku berikan kepada hamba-Ku apa yang dia minta."

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah surah al-Faatihah, karena shalat tidak sempurna tanpa membaca surah al-Faatihah. 

3. Asy-Syifaa '

Penamaan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan ad-Darimi dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi saw. bersabda, 

فاتحة الكتاب شفاء من كل داء

"Pembuka (Fatihah) Al-Kitab adalah obat bagi semua penyakit."

4. Ar-Ruqyah

Penamaan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang mengobati seseorang yang disengat binatang berbisa dengan membacakan surah al-Faatihah terhadapnya, 

وما يدريك أنها رقية؟

"Bagaimana engkau tahu bahwa surat al-fatihah adalah ruqyah (obat)?"

Keutamaan Surah al-Faatihah 


Surah al-Faatihah mempunyai beberapa keu tamaan. Di antara keutamaannya adalah sebagai berikut. 

1. Surat yang Paling Agung di Dalam Al-Qur'an 

Al-Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa“ : meriwayatkan dari Abu Sa'id Ibnul-Mu'alla dia berkata, ”Pada suatu hari saya sedang shalat di masjid, lalu Rasulullah memanggil saya dan saya tidak menjawab panggilan beliau. Setelah selesai shalat, saya berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tadi saya shalat.’ Rasulullah bersabda, 'Bukankah Allah berfirman, 'Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,...” (al-Anfaal: 24) 

Kemudian beliau bersabda, 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرأن قبل أن تخرج من المسجد

"Saya akan mengajarkan kepada mu sebuah surat yang teragung di dalam Alquran sebelum engkau keluar dari masjid."

Kemudian beliau menggandeng tangan saya. Ketika beliau ingin keluar dari masjid, saya katakan kepada beliau, ”Wahai Rasulullah bukankah engkau katakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surah teragung di dalam Al-Qur'an?' 

Maka beliau menjawab, 

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانى والقرأن العظيم الذي أوتيته

"(Ia adalah surat), 'Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang (dalam setiap rakaat) dan Al-Qur'an yang qgung yang diberikan kepada saya."

2. Surat yang paling Utama di dalam Al-Qur'an

An-Nasa'i dalam as-Sunan al-Kubra, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, ”Pada suatu hari Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian beliau berhenti dan turun dari tunggangan beliau. Lalu seseorang turun dari tunggangannya juga untuk mendampingi beliau. Kemudian beliau bersabda, 

ألا أخبرك بأفضل القرأن ؟

"Maukah engkau saya beritahu surah yang paling utama di dalam Alquran?"
Lalu beliau membaca,

الحمد لله رب العالمين
"Segala puji bagi Allah, tuhan seluruh alam."

3. Surat Al-Faatihah adalah munajat antara hamba dan Rabbnya

Muslim, Abu Dawud, at-Trrmdzi, an-Nasa‘i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرأن فهي خداج

"Barangsiapa melakukan salat tanpa membaca al-fatihah, maka salatnya tidak sempurna."

Beliau mengurangi sabda tersebut sebanyak 3 kali.

Demikian Penjelasan tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah Ayat 1-7, semoga dapat menjadi rujukan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber: Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Jalaluddin As-Suyuthi, 19-23.
Previous Post
First

0 Comments: